Regulamin:

Właścicielem i Wydawcą Katalogu Dobrych Stron Internetowych Top24.pl jest:

LS Web Service LLC
1147 Murphy Hall, Box 951443
Los Angeles, CA 90095-1443, US


Regionalny Dział Informatyczny
Grupa Altkomp

31-564 Kraków
al. Pokoju 81
tel. +48 601 802 099
 

Każdy użytkownik może zaproponować dodanie swojej witryny WWW do Katalogu. Strona zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu określonych poniżej wymagań.

O dodaniu strony decydują Redaktorzy Katalogu, o fakcie dodania strony lub jej odrzucenia użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który podał w zgłoszeniu strony.

Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.

Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści pornograficzne i erotyczne, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.

Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron będących dopiero w fazie budowy lub nie zawierających prawie żadnej treści.

Nie zamieszczamy w Katalogu witryn zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczną.

Nie dodajemy do Katalogu witryn stanowiących podstrony serwisów już w nim zarejestrowanych. Wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie.

Nie dodajemy do Katalogu stron o takiej samej treści pod różnymi adresami,stron będących przekierowaniem na inną stronę bądź prezentujących, w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej. Strony takie będą usuwane z Katalogu.

Opis dodawanej do katalogu witryny powinien być utworzony ręcznie w sposób staranny, nie zawierający błędów ortograficznych lub gramatycznych. Redakcja Katalogu Top24.pl podczas podejmowania decyzji o akceptacji lub odrzuceniu proponowanego wpisu dokonuje za pomocą odpowiednich algorytmów kontroli unikalności zamieszczonego opisu. W przypadku, gdy proponowany opis dodawanej witryny zostanie znaleziony na więcej niż 5 innych stronach w Internecie - proponowana witryna NIE ZOSTANIE DODANA do Katalogu. Sytuacja ta dotyczy zarówno wpisów darmowych jak również wpisów płatnych. Wniesione opłaty za rozpatrzenie i przeanalizowanie wpisu NIE BĘDĄ zwracane!!!!

W tytule i opisie strony w Katalogu Stron WWW nie może być: adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli. Tytuł strony nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa". Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu.

W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela strony WWW zarejestrowanej w Katalogu Stron WWW.

Tytuł strony w Katalogu Stron WWW może mieć maksymalnie 100 znaków; treść opisu dodawanej witryny: minimum 300 znaków, nie więcej niż 2000; słowa kluczowe: 255 znaków (wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi). Dłuższa treść w wymienionych miejscach zostanie skrócona.

W tytule i opisie strony WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe.

W celu zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości wyników wyszukiwania strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą automatycznie usuwane z Katalogu Stron WWW.

Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Wydawca Katalogu Top24.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu.

Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.

Tytuł i opis strony w Katalogu Stron WWW nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

Wydawca Katalogu Top24.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i opisu stron zgłoszonych przez użytkowników.

Wydawca Katalogu Top24.pl zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:

- treść strony udostępniana redaktorowi Katalogu Stron WWW jest inna, niż ta którą widzi użytkownik,

- prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,

- prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,

- prezentowana treść strony jest losowo wybierana,

- elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Katalogu Stron WWW innym użytkownikom.

Wszelkie pytania, wątpliwości co do funkcjonowania Katalogu a także stron się w nim znajdujących można zgłaszać na adres biuro@altkomp.pl

REKLAMACJE dotyczące działania katalogu oraz zakupu płatnych usług dodatkowych rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@altkomp.pl, listownie na adres korespondencyjny lub telefonicznie na numer: +48 601 802 099


Obsługę internetowych płatności elektronicznych zapewnia serwis PayPal.pl